Iintsingiselo Ezingokomoya Zengelosi Inombolo 444

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Intsingiselo yenombolo 4 ivela kwindalo kaThixo. Ngosuku lwesine lokudala, uThixo wagqibezela indalo ebonakalayo ngokwenza ilanga, inyanga nazo zonke iinkwenkwezi ( IGenesis 1:14 -19 ). Nganye yezi zinto zidaliweyo ngumthombo wokukhanya! Zenziwe zangumqondiso ophawula imihla, iminyaka namaxesha.

Ingelosi Inombolo 444 inentshukumo enkulu yomoya kunye namandla ayenzileyo eyomeleleyo kwaye engqongqo kakhulu. Ukongeza, inolwazi olusebenzayo olwenza abantu bahlalutye yonke into ngaphambi kokwenza.Ine-pragmatism enkulu kwaye ijolise ikakhulu kuyo ingumthombo wokhuthazo kwabanye.

Eli nani likathathu linenani elikhulu lamandla okomelela kunye nokungqongqo okwenza abantu basikelelwe ukubona inani linokuzimisela okukhulu, umbutho, amandla, ukuzinikela, ukuzithemba, ukhuseleko kunye nokusebenza.

Kwicala elingalunganga, umntu unokuthi ingelosi inamba 444 ibonakala kubantu abangaguqukiyo, bazimisele kakhulu kubo nakwabanye; abantu abadla ngokuba nengqondo emxinwa kwaye bangaboni ngaphaya kwencam yeempumlo zabo. Aba bantu bahlala befumana ubunzima bokuziqhelanisa notshintsho kwaye bakufumanise kunzima ukubuyela umva phambi kweempazamo okanye ubunzima.Kwicala elifanelekileyo, abantu abayibona kaninzi ingelosi inombolo 444 banembeko enkulu, bangabathandi kunye nabakhuseli bezomthetho, banyanisekile kubo, kwaye bazinikele kakhulu, kungekuphela kwimbono yenkolo kodwa nakwintsapho kunye nothando imbono.


Ukubona inombolo engu-444 kunokuba ngumyalezo ovela kwingelosi yakho ekugcinayo ekuphenduleni kwinto obukade uthandazela ngayo.

UThixo ubeka iingelosi zakhe ukuba zisikhokele zisikhusele kuzo zonke iindlela ( INdumiso 91:11 ). Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisebenzisa iingelosi ezingabagcini ukuthetha nathi kukusebenzisa amanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.444 Intsingiselo eBhayibhileni

Ingelosi engu-444 linani lomoya eli-4 eliphindaphindwe ama-3 ngokulandelelana. Lo ngumyalezo osuka kwingelosi yakho ekuphenduleni kwiingcinga zakho nasemithandazweni. Ngokuya ngeBhayibhile, ukubona ama-444 luphawu lotshintsho, inyani kunye nokuziphatha.

Ukuba ubukhe wabona i-444, ingelosi yakho ekugcinayo ikwazisa ngotshintsho olukhulu olwenzekayo okanye oluza kwenzeka kungekudala ebomini bakho nakubudlelwane.

Intsingiselo yeNgelosi Inombolo 4:

Ebhayibhileni, inombolo yesi-4 inxulumene nesityhilelo sebhayibhile esasinaso iSt.John, apho, isiphithiphithi kunye nokutshabalalisa iintlobo zabantu zazimelwe ngabakhweli bamahashe abane be-apocalypse eyaziwayo.

Ngale ndlela, inani u-4 linani elinokufunyanwa ngokuphindaphindiweyo kwiZibhalo Ezingcwele. Inexabiso lokomfuziselo, livela malunga namaxesha angama-305 eBhayibhileni.

KwiGenesis 1: 14-19, kubonakala inkcazo eneenkcukacha yosuku lwesine lwendalo apho ichaza ukuba lo mntu uphakamileyo wadala njani inyanga, ilanga, iinkwenkwezi kwaye oku kwakhokelela kwimini nobusuku, edibanisa inani u-4 ngayo yonke into enxulumene nendalo. Eli linani lehlabathi kwaye libhekisa kwizinto ezenziwe, izinto ezinesiqalo kunye nezinye izinto ezibonakalayo.

Olunye unxibelelwano nenombolo yesi-4 lunokujongwa kwiGenesis 2: 10-14, nesicatshulwa esikhankanya umlambo we-Eden wase-Eden owenza ifolokhwe kwiingalo ezine.

Ngokwamazwi omprofeti uHezekile, uMoya oyiNgcwele uphezu komhlaba wonke kwaye le ngxelo ibhekisa kwimimoya emine ehambelana nendawo nganye kwezine.

Eminye imibutho yenombolo yesi-4 eBhayibhileni inonxibelelwano kunye neeVangeli ezi-4 zikaSt. idwelisiwe.

KuMarko 4: 3-8, obhekisa kumzekeliso womhlwayeli, uYesu ucacisa ukuba zine iindidi zomhlaba: enye ecaleni kwendlela, enye inamatye amaninzi, enye inameva, kwaye ekugqibeleni leyo yaziwa njenge umhlaba olungileyo.

Kwelinye icala, inombolo yesi-4 ikwanxulunyaniswa nemibhalo yeBhayibhile apho kukhankanywa khona iikerubhi ezi-4 kunye neeflegi ezi-4 zakwaSirayeli.


Ingelosi inombolo 4 iyodwa iqulethe umyalezo onamandla kakhulu. Ke xa uyibona iphindaphindwe ngo-444 okanye ngo-4: 44, ukungxamiseka nokubaluleka kwayo kuyagxininiswa. Kuya kufuneka unikele ingqalelo enkulu kumyalezo osisiseko. Ukubona eli nani kunokuba neentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo kodwa Nantsi ingelosi yakho ekugcinayo isenokuba ithi kuwe:

444 Kuthetha ukuba utshintsho ebomini luza

Xa uThixo wenza ilanga, inyanga, neenkwenkwezi ngomhla wesine wokudala, yabonisa utshintsho olukhulu yinkqubo yokudala; Umahluko ocacileyo phakathi kobusuku nemini. Ingelosi inombolo 444 ihlala ibonakala xa kuza utshintsho olukhulu. Ukuba ubona inombolo 444, ingelosi yakho ekugcinayo inxibelelana nawe ukuze ube nokufumana utshintsho olukhulu ebomini bakho.

Ukuba sele uphakathi kweenguqu ezibalulekileyo, ezinje, ngotshintsho kwikhondo lomsebenzi wakho okanye kubudlelwane bakho, 444 luphawu lokuba uThixo ukukhokele kwicala elitsha kwaye ingelosi yakho ekujongileyo ijongile. Yiba noxolo ngesiqalo esitsha.

Ukuba uqala ukubona i-4: 44 ngelixa, cinga ixesha elithile lotshintsho olwenzekayo. Ngaba ukwixesha elibalulekileyo ebomini bakho? Ngaba ubusenza into ethile ixesha elide? Ukubona u-4: 44 iwotshi ikwazisa ukuba ixesha lotshintsho ngoku.

Yiyeke imikhwa yakudala kwaye wamkele indlela entsha yokuphila. Vuleleka kutshintsho kwaye wamkele umceli mngeni omtsha.

444 Ithetha ukuba iNyaniso iya kutyhilwa

UThixo wadala ilanga, inyanga kunye neenkwenkwezi njengomqondiso wenyaniso. Ukukhanya okuvela ezulwini kuqhubeka kukhanya kwaye kukhanya ngokuqaqambileyo kuthi. Nokuba kusebusuku eMhlabeni, inyani kukuba ilanga lisakhanya nangona singakuboni ukukhanya kwalo. Ingelosi inombolo 444 ngumyalezo malunga nokuphila ngenyaniso yakho.

Abantu bakwenzakalisile ebomini bakho ngokungabinanyani. Abantu baxokile kuwe kwaye abantu baxoka ngawe kwabanye. Kodwa unamandla ngaphezu kobuxoki. Uhlale uthembekile kwinyaniso ekudala uyazi. Ngenxa yoko, womelele kwiinkolelo zakho zokomoya nangona ulahlekelwe kukuthemba abantu abathile. Uhlala usisibane esikhanyayo.

Amava akho obomi akufundise imeko eqinileyo yokunyaniseka kwaye ungatsho xa umntu engathethi nyani.

Ukuba ubona i-444 rhoqo, esi sisikhumbuzo sokuba inyani kaThixo iqinile kwaye ayinakushukunyiswa. Njengoko uhamba notshintsho ebomini bakho, themba inyani yelizwi likaThixo kwaye wazi ukuba uyakuthanda kakhulu kangangokuba ukukuthumele umqondiso wobukho bakhe ebomini bakho.

444 Kuthetha ukuba unombono kaThixo

Ukubona i-444 luphawu lokuba unikwe umbono ongcwele ovela kuThixo. Xa uvale amehlo akho ukuba uthandaze, uThixo wabelana nawe ngemibono yokomoya engenakubonwa ngamehlo emvelo. Ngenxa yesi sipho, uyinkokheli yombono. Unamandla amakhulu okulindela ikamva. Uhlala uyigcina kuwe le mibono kodwa awothusi xa isenzeka.

Ingelosi inombolo 444 ngumyalezo ovela kuThixo malunga nento eza kwenzeka ngokulandelayo. Kodwa ngesipho sakho esikhethekileyo, kufuneka uvale amehlo akho ukuze ubone oko kucetywayo nguThixo!

Oku kuthetha ukuba kufuneka uthandaze ngakumbi. Kuya kufuneka unxibelelane kakhulu noThixo usomandla. Sukufuna ukutyhilwa kwaKhe, kodwa funa isikhokelo sakhe kunye nolwalathiso lwakho ngobomi bakho kunye nesipho sakho.

Uphantse wakhohliswa ngabantu bobuxoki. UThixo ukunike amandla okufunda ubuntu babo bokwenyani babone ngee-facade zabo.

Uthando neNgelosi Inombolo 444

Ukubona ingelosi inombolo 444 inentsingiselo ethile ngokubhekisele kuthando. Xa kuziwa kuthando lweqabane, umntakwethu okanye udade, okanye usapho, uthembekile, uthembekile, kwaye uzinikele. Uzinikele kakhulu kuba intlawulo yakho enamandla ijolise kubomi bosapho.

Ukuba awukasifumani isiqingatha sakho esingcono, khangela kuye ngamandla kunye nomdla. Ngokukubonisa ingelosi inombolo 444, ingelosi yakho ekugcinayo ikuxelela ukuba unganikezeli kodwa usebenze ngokungapheliyo de ufumane into oyifunayo kwaye iyahambelana nale nto uyifunayo.

Ufuna uthando lwenene ngamandla afanayo apho usombulula khona iinjongo zakho, iinjongo kunye neeprojekthi. Ingelosi inombolo 444 luphawu lokuba unamandla, ithemba, kunye nenkuthazo yokufumana elo qabane liya kuba nawe ubomi bakho bonke.

Into ehlekisayo kukuba kwimicimbi yothando le ndlela ayisoloko isebenza, ngamanye amaxesha kufuneka uvumele izinto zithathe ikhosi yazo ngaphandle kokunyanzela. Ukuhlala uyazi ukuba ingelosi inamba engu-444 iya kukunika ithemba lokufumana uthando olugqibeleleyo kuwe, kodwa ke akufuneki uwele kukuthabatheka.

Ngothando, abo bachukunyiswe linani elingu-444 baya kuzifumanisa bekude kakhulu ekubeni ngabathantamisayo, kwaye bengengabo abathandana ngokugqithileyo, ngakumbi abaphuphi abathandanayo. Babonisa uthando lwabo ngezinye iinkalo, ngokumamela, ukuqiqa, ukunceda, nokuxhasa abantu ababakhathaleleyo; Ngokubonelela ngokubonakalayo kunenkxaso yeemvakalelo.

Nangona kunjalo, i-444 imele intlawulo enamandla, ekuqhubela kwimvakalelo yokuba yeyakho kwaye unxibelelana nawe. Ayimangalisi into yokuba ungachitha ixesha elide uwedwa okanye unganxibanga, ngaphandle kobudlelwane obuzinzileyo. Kodwa ukwazi ukuba uthando luza kuza kanye ngexesha elifanelekileyo, kuya kufuneka uhlale uqinisekile kule ndawo.

Xa loo mntu ukhethekileyo eza ebomini bakho eneempawu zomphefumlo womlingane kwaye umphefumlo wakho umqonda njengeqabane lakhe laphakade, uya kukhulisa ubudlelwane obungaqhelekanga bemvakalelo obungena kwinqanaba elilandelayo lokuvela kunye notshintsho lothando.

Kusapho nakuthando lobuzalwana, ingelosi engu-444 imele ukukhusela kakhulu kunye neemvakalelo ezigqwesileyo kwabo babathandayo ngenxa yoko akumangalisi ukuba uthe phithi kukhuseleko kunye nentlalontle yosapho. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba ungangeni kwimfuno kunye nokuzikhusela ngokugqithisileyo njengoko kunokubangela ukungqubana okungafunekiyo kubomi bosapho.

Yintoni omele uyenze xa ubona ingelosi inombolo 444?

Xa ubona ingelosi engu-444 ngokuphindaphindiweyo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba lo ngumyalezo ovela kuThixo. Yithathe ngokungathí sina kwaye musa ukuyiyeka nje. Ngumqondiso weengelosi kunye namandla amakhulu anabo. Ihlala ingumqondiso wento elungileyo kwaye engaqhelekanga kuwe.

Iingelosi zifuna ukukubonisa ukuba uyeke ukujonga izinto ezincinci kwaye ujonge ngakumbi kwi-macro ukuze uqonde ukuba butyebile kwaye bunzima kangakanani ubomi bakho. Kuya kufuneka uqonde ukuba unezinto ezininzi ezintle ezinokwenza ubomi bakho ukuba bubalasele.

Khangela ulungelelwaniso kunye nemvisiswano kuba yonke into ebomini inexesha nendawo yayo. Musa ukonganyelwa kukwenza yonke into ngexesha elinye. Oko kuyakwenza kuphela inkcitho yamandla kunye nokungalingani ngokungeyomfuneko.

Nandipha iinkcukacha ezincinci zobomi kwaye ube bhetyebhetye ngakumbi. Kuhle kakhulu ukuba uhleleke, kodwa kuya kufuneka ufunde ukujongana notshintsho okanye iimeko ezingalindelekanga ngendlela ethambileyo.

Emva kokubona i-444, qiniseka ukubulela uThixo ngezipho akunike zona.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: