Inkceba emangalisayo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Amazing Grace Lyrics

Inkceba emangalisayo! Simnandi kangakanani isandi
Oko kugcine usizi olunjengam!
Ndakhe ndalahleka, ngoku ke ngoku
Babeyimfama, kodwa ngoku ndiyabona.Ngeengozi ezininzi, ukubulaleka kunye nemigibe,
Sendifikile;
’Ubabalo lwam lundikhusele ukuza kuthi ga ngoku,
Kwaye ubabalo luya kundikhokelela ekhaya.INkosi ithembise ngokulungileyo kum,
Ilizwi lakhe ithemba lam;
Uya kwenza iSihlangu nesiQendu sam,
Logama nje ubomi buhlala.

Ewe, xa le nyama nentliziyo iyasilela,
Ubomi bokufa buya kuphela,
Ndiza kuba nelifa, ngaphakathi kwekhuselo,
Ubomi bolonwabo noxolo.

Uya kunyibilika msinya njengekhephu,
Ilanga aliyi kukhanya;
Kodwa uThixo, ondibizele apha ngezantsi,
Iya kuba yeyam ngonaphakade.Xa besilapho iminyaka elishumi lamawaka,
Ukukhanya okuqaqambileyo njengelanga,
Asinazo iintsuku ezingaphantsi zokucula indumiso kaThixo
Kunokuba sasiqala ukuqala.

Umbhali wengoma: UJohn Newton

Umshicileli: KwiNdawo yoLuntuUbabalo olumangalisayo kwiYouTube

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: