Ingelosi Inombolo 555: Iyintoni intsingiselo yokomoya yokubona u-5: 55?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Inani u-5 luphawu lobabalo lukaThixo. Lintlanu linani lobabalo, liphindaphindwe ngokwalo, elingu-25, 'lubabalo phezu kobabalo' (Yohane 1:16). Imithetho elishumi yenziwe ziiseti ezimbini zemithetho emi-5. Imiyalelo emihlanu yokuqala ithetha ngolwalamano lwethu noThixo, ngelixa eyokugqibela imithetho emihlanu ithetha kubudlelwane bethu noluntu.
Ukuba ulibonile inani 5 ngokulandelelana okuphindaphindiweyo, inokuba luphawu olubalulekileyo oluvela kwingelosi yakho. Inani lesi-5 linentsingiselo eyodwa eBhayibhileni. Ke ngoko, ukubona inani eliphindaphindwayo kunokuthetha ukungxamiseka okukhethekileyo kwaye kufanele ingqalelo ekhethekileyo.UThixo ubeka iingelosi zakhe ukuba zisikhokele zisikhusele kuzo zonke iindlela ( INdumiso 91:11 ). Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisebenzisa iingelosi ezingabagcini ukuthetha nathi kukusebenzisa amanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.

Athini amanani eengelosi?

Iingelosi lulandelelwano lwamanani aphethe ukhokelo lukaThixo ngokubhekisa kwiintsingiselo ezithile zamanani.

Ithetha ntoni i-555 ngokwasemoyeni?

Inombolo 5 imele inkululeko, ukuhlola, ukuhamba, kunye notshintsho. Xa inani livela njenge 555 , amandla ayo andisiwe kwaye amele umyalezo ovela kwingelosi yakho.Iyintoni intsingiselo yebhayibhile yama-555?

Ingelosi inombolo 555 luphawu lwenceba nobabalo. Ukubona i-555 luphawu oluvela kwingelosi yakho ekugcinayo ukuba ubabalo lukaThixo luphezu kobomi bakho.

555 Intsingiselo eBhayibhileni

Ngokwesibhalo, ukubona inombolo yesi-5 luphawu lobabalo, ububele, kunye nosindiso. Xa ubona ingelosi inombolo yesi-5 iphindaphindwe ngokulandelelana, inokuba luphawu lokuba ingelosi yakho ekugcinayo izama ukunxibelelana nawe.

Ingelosi inombolo 555 Yindibanisela yenani lomoya eli-5 eliphindaphindwe ama-3. Abanye abantu baye baxela ukuba bayalibona eli nani ekuphenduleni kwiingcinga ezithile okanye kwimithandazo.Inkqubo ye- Intsingiselo yeNgelosi yeNombolo 5

Eyona ntsingiselo ibonakalayo yengelosi yesi-5 eBhayibhileni kukubethelelwa emnqamlezweni kukaYesu Krestu. Ngexesha lokufa kukaKristu, wonzakala izihlandlo ezi-5 ngenxa yezono zoluntu. La manxeba aquka izikhonkwane ezi-2 ezandleni zaKhe, iinzipho ezi-2 ezinyaweni zaKhe, kunye nelinye inxeba elihlaba icala lakhe. La manxeba mahlanu ayengumzekelo wobabalo lweNkosi kuthi.

Ingelosi yesi-5 ibambe ukubaluleka okukodwa. Ke xa ubona ama-555 ephindaphindwe amaxesha, kuya kufuneka uqonde ukubaluleka kwalo mqondiso ukhethekileyo.

Ngelixa amanani eengelosi anokuba neentsingiselo ezahlukeneyo kubantu abohlukeneyo kuxhomekeka kwiimeko zobuqu, zintathu iintsingiselo ezaziwayo zokubona i-555.

Ingelosi yakho ekugcinayo inokuzama ukukuxelela enye yezi zinto zilandelayo:

1. Zibonise Ubabalo

Ukuba ubona ingelosi inombolo ye-555, kukho amaxesha apho ubeka uxinzelelo olukhulu kuwe ukuze ugqibelele. Ngenxa yoxinzelelo lwakho, uhlala unestress kwaye woyike. Ugxeka kakhulu kwiindlela zakho ezigwenxa.

Ukubona i-555 luphawu oluvela kwingelosi yakho yomgcini ukuze uzibonakalise ubabalo. Ubabalo olungcwele ligama lezakwalizwi elikhoyo kwiinkolo ezininzi. Ichazwe njengempembelelo yobuthixo esebenza ebantwini ukuze iphinde ihlaziye kwaye ingcwalise, ikhuthaze iminqweno emihle, kwaye inike amandla okunyamezela ukulingwa kwaye uxhathise isilingo; nanjengokulunga komntu ngamnye okanye ukugqwesa kwemvelaphi yobuthixo.

Ngokusisiseko, yiba nobubele kuwe. Musa ukugxeka kakhulu kwiintsilelo zakho. UThixo unenjongo ekhethekileyo ngobomi bakho kwaye ukungafezeki kwakho kugqibelele emehlweni kaThixo. Ingelosi yakho ekugcinayo ikubonisa umqondiso wokuba ubabalo lukaThixo luphezu kwakho.

2. Umntu osondeleyo kuwe ulwa nesifo

EBhayibhileni, inani lesi-5 lingumfuziselo wokonzakala kukaYesu ngexesha lokubethelelwa kwakhe. Ukubona i-555 kunokuthetha ukuba umntu osondeleyo kuwe ujongana ngokufanayo nokugula okanye ukwenzakala.

Nangona kunjalo, ayizizo zonke izigulo ezibonakala kwabanye. Oku kuthetha ukuba kunokuba nzima ukufumanisa ukuba ngubani ebomini bakho ojongene nokugula. Umzekelo, isigulo sinokubonakalisa imeko yengqondo engabonakaliyo. Ukuba ubona ingelosi inombolo 555, naka ingqalelo kubahlobo bakho nakumalungu osapho. Uthando lwakho kunye nokuqwalaselwa kunokuba lunyango abalifunayo!

Ingelosi yakho ekugcinayo iyakuqinisekisa ukuba bajonge lo mntu uphethwe kukulimala okanye kukugula. Qhubeka usithi Imithandazo yokuphilisa abo bagulayo kwaye banokholo lokuba uThixo uyakusebenza aphilise.

3. Uxakeke Ziingcinga Zangaphambili

Ingelosi inombolo 555 luphawu lokuba ubucinga malunga nexesha elidlulileyo kwaye ucinga ukuba awukwenzi na ukhetho olufanelekileyo ngamaxesha anzima ebomini bakho.

Uhlala uzibuza ukuba buya kuba njani ubomi bakho ukuba wawuthathe izigqibo ezahlukeneyo. Ucinga ngobudlelwane obudala. Uyazisola ngokungalandeli ikhondo lomsebenzi owahlukileyo. Izigqibo ezaziziva zilungile kwixa elidlulileyo ngoku zibonakala ngathi ziimpazamo.

Nokuba unyanisile okanye uphosakele, awunakutshintsha imbali. Ixesha lakho elidlulileyo lisemva kwakho kwaye loo mava abe negalelo kulomntu uyiyo namhlanje. Ukubona i-555 luphawu olucacileyo lokuba ingelosi yakho ekugcinayo ifuna ukuba ujonge lo mzuzu. Gxila apha kwaye ngoku kwaye uqaphele amathuba amnandi angqonge wena ngoku.

Ingelosi yakho ekugcinayo iyakuxelela ukuba umzuzu wangoku ngenye imini uya kuba lixesha elidlulileyo ngokunjalo. Unethuba ngoku lokudala amaxesha ekubalulekile ukuba ubonakalise kuwo kwixa elizayo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: