Ingelosi Inani 808 Intsingiselo kunye neSimboli

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ngaba ubuyibona ingelosi engu-808 kubomi bakho bemihla ngemihla kwaye uzibuza ukuba ithetha ntoni? Ukuba kunjalo, uze kwindawo elungileyo. Ngapha koko, kukho ithuba elihle lokuba ingelosi yakho ekugcinayo ikukhokele apha!
UThixo ubeka iingelosi zakhe ukuba zisikhokele zisikhusele kuzo zonke iindlela ( INdumiso 91:11 ). Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisebenzisa iingelosi ezingabagcini ukuthetha nathi kukusebenzisa amanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.
Ukuba uyakholelwa ukuba amanani adlala indima yokomoya ebalulekileyo kubomi bethu, ke ingelosi inombolo 808 igcwele intsingiselo eninzi kuwe. Ukuba iyaqhubeka nokubonakala ebomini bakho, zininzi izinto ezinomdla ogcinelwe zona. Nazi ezinye iinkcukacha zokomoya onokuthi ungazi malunga nenani 808.

Ingelosi Inani 808 Intsingiselo kunye neSimboli

Usenokungayazi le nto, kodwa ukuba ujika inani u-8-inani lokuqala kulandelelwano-kwicala lalo, wenze uphawu ngokungapheliyo . Le yeyona ndlela ibalaseleyo yokuzikhumbuza ukuba uThixo uMdali akanasiphelo. Njengoko kuchaziwe kwiBhayibhile yamaKrestu, nguAlfa no-Omega.

Uziro ophakathi umele wena. Kuba ubandakanyiwe kwingelosi engu-808, luphawu olucacileyo lokuba uyinxalenye yendalo iphela kwaye ngenxa yoko unonxibelelwano oluhlala luhleli noMdali. Kwaye inani lokugqibela li-8, ekwabonisa ugxininiso oluphindaphindiweyo lokungapheliyo.Inombolo engama-808 intsingiselo yokomoya ebomini bakho imalunga nokunxibelelana; iqhina lakho elinamandla, elingenakuqhawuka noThixo.

Umntu ngamnye kuthi kufuneka enze isigqibo malunga nokuba sifuna ukubeka inombolo yethu kwiphazili elikhulu likaThixo, nelingaqondakaliyo lehlabathi. Nje ukuba sinikezele kwaye sibeke inombolo yethu kwindawo echanekileyo, iqala ukukhanya ngokukhanya okungaboniyo.

Into engaqhelekanga yindlela elinyuka ngayo inani lenani lakho njengoko linxibelelana namanye amanani kwiphazili anendawo yawo ekhethekileyo.Intsingiselo ekhethekileyo ye- ukubona 808 ebomini bakho okanye amaphupha akho aqhutyelwa ekhaya xa ucinga ukuba amanye amanani awaziwayo eBhayibhileni ayenonxibelelwano olubi kangangokuba uThixo kwafuneka abanike amanani amatsha, oko kukuthi, okanye amagama amatsha.

Umzekelo, igama likaPaul ekuqaleni yayinguSawule ngaphambi kokuba kuguqulwe inani lakhe. Wabizwa ukuba abone ukukhanya. Emva kokuba inani lakhe litshintshiwe, waba ngomnye wabapostile abadumileyo bakaThixo, kwaye imibhalo yakhe iyinxalenye ebalulekileyo yeBhayibhile.

Intsingiselo yeNgelosi Inani 8

EBhayibhileni, ingelosi inombolo yesi-8 luphawu lwesiqalo esitsha. Ngosuku lwesixhenxe emva kokudala kwakhe ihlabathi, uThixo waphumla. Oku kuthetha ukuba umhla we-8 uchaza ukuqala kobukumkani bukaThixo.

Intsingiselo yeNgelosi Inani 0

Ingelosi yenani 0 ibonisa ubumnyama, kunye nokungakwazi kwethu ukuphila ngaphandle kukaThixo. Ngamanye amagama, ukungabikho kwethu ngaphandle kukaThixo.

Ngelixa inani elinguziro lingaveli nyhani kwibhayibhile, intsingiselo yebhayibhile yeli nani, nangona kunjalo, ibaluleke kakhulu. Kuba ekuqaleni kwakungekho nto ngaphandle kobumnyama. Ithi kwiGenesis ukuba xa uThixo wadala izulu nomhlaba, umhlaba wawungenanto. Kwakungekho nto yimbi; unothi. Ubomi abade baqala ukubenza uThixo ngokomfanekiselo wakhe.

Ngoku uyazi ukuba la manani anentsingiselo yokomoya ebaluleke kakhulu. Ngokwabo, baluphawu lobulumko obungunaphakade bukaThixo nenceba kuthi, kodwa xa bebonwa kunye, babambe umyalezo onamandla.

Nantsi into ingelosi yakho ekugcinayo enokuzama ukukuxelela yona.

Uthando neNgelosi Inani 808

Mhlawumbi sele ulinde ngomonde into ebonisa ukuba ubomi bakho bothando buza kuba bhetele. Ukuba le yinyani, sukuwutyeshela lo myalezo. Ingelosi inombolo 808 izithembiso zokuba kuya kubakho ukuhlaziywa kwamandla ebomini bakho bokuthandana. Isenokuba ibimile okanye igcwele nge-roller-coaster ephezulu kwaye iphantsi, kodwa oku kuyakutshintsha kungekudala.

Usoloko ubona lo myalezo ukuba uphuma kuqhawulo-mtshato okanye uqhawulo mtshato kwaye ubuthandazela ukuba ufumane iqabane elitsha. Xa ubona inani 808, Yazi ukuba uThixo uyayibona intlungu otyhubela kuyo kwaye uyakuxelela ukuba ufumene umphefumlo ogqibeleleyo.

Nangona kunjalo, ukuba utshatile okanye ubudlelwane, oku kunokuba luphawu lokuba uThixo uyasebenza ukuzisa wena kunye neqabane lakho. Into eza kwenzeka eyomeleza ulwalamano lwenu. Kudala, iimvakalelo ezinzulu zothando ziya kubuya kwaye uyakhumbula ukuba kutheni uthandane neqabane lakho mzuzu enidibene ngawo nobabini.

Ukubona i-808 luphawu oluhle lokuba uThixo usebenza ukuzisa utshintsho kwimeko yakho, ngokuxhomekeka ekubeni uqhubeke uthembekile kuye.

Yintoni omele uyenze xa ubona ingelosi inombolo 808?

Ingelosi inombolo 808 ngumyalezo oqinileyo onxulumene namahla ndinyuka ohlangabezana nawo ngoku ebomini. Ingelosi yakho ekugcinayo ikuxelela ukuba iimeko zakho ziya kuba ngcono.

Ukuba awuqinisekanga ngokupheleleyo ukuba lo myalezo uyinyani, khumbula nje ukuba izono zakho zangaphambili ziya kuxolelwa ukuba uqhubeka uqinile kwaye ukholelwa kuKristu.

Konke okufuneka ukwenze kukuba nokholo kwaye uqhubeke nokuzabalazela ukuba ngumntu ongcono emehlweni kaThixo. Kwaye loo mehlo awakujonganga ngokugwetywa, kodwa ngothando kunye nomnqweno wokukubona usenza ngcono kwaye ufezekise ukusondela ngakumbi kuThixo.

Ingelosi inombolo 808 inokuvela ebomini bakho ukuba ubukhe wacinga ngexa elidlulileyo kwaye uzibuza ukuba ngaba ukwindlela echanekileyo yobomi bakho. Unyanzelwe ukuba udlulise amathuba amaninzi kule minyaka iliqela idlulileyo kuba awuvumanga ukuthatha ithuba labanye.

Isiphelo

Xa ubona Ingelosi Inombolo 808, UThixo ukuxelela ukuba amatyala akho aya kuxolelwa ukuba uyabaxolela abakwenze kuwe kwabanye kuqala.

Uya kuba nekamva elingcono, elonwabileyo, nelikhuselekileyo ngothando olukhulu ukuba ukhetha ukukholelwa kumandla kaThixo ukuba akuxolele kwiziphoso ozenzileyo kwaye uzama ukuba nguthixo ekwamkeleni nasekuxoleleni abanye. .

Soloko ugcine engqondweni ukuba nangona zero in 808 ingabonisa ukungabi nto, i-8 yokugqibela ibonisa isiqalo esitsha kunye nendlela eqaqambileyo eya phambili. Eli nani luphawu lwethemba elikhulu nothando olungunaphakade, imfesane kunye noxolelo lukaThixo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: