Isage evuthayo: Ngaba amaKristu afanele aziqhelise ukutshaya?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Yintoni uSage kwaye Ithini IBhayibhile Ngayo?

I-Sage yi-evergreen subshrub enamagqabi angwevu kunye neentyatyambo ezimfusa. Inxalenye yosapho lwe-mint kwaye inokufumaneka kwihlabathi liphela. Ngokwenzululwazi ogama linguSalvia officinalis, le mifuno sesona sithako siphambili kukutya kweMeditera kwaye ikwasetyenziselwa iinjongo zonyango.Igama Sage ayikhankanywa ngokuthe ngqo kwibhayibhile. Nangona kunjalo, ihlala ibizwa ngokuba sisiqhumiso esisetyenziselwa ukwenza ivumba elimnandi kunye neminikelo eNkosini, njengoko isitsho kwi-Holy Bible in Iindumiso 141: 2 , efundeka ngolu hlobo:Umthandazo wam mawube sisiqhumiso phambi kwakho, nokuphakanyiswa kwezandla zam zibe ngumbingelelo wangokuhlwa.Iindumiso 141: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

Njengomfuno, i-Sage yaziwa ngokuba luncedo xa isetyenziswa njengamanzi, i-lozenge, okanye i-capsule, njengoko inokuthi ikwazi ukunciphisa izifo ezithile ezifana:

  • Ukunciphisa ukudumba
  • Ukukhululeka kwintloko ebuhlungu
  • Uncedo kumqala obuhlungu
  • Ukukhuselwa kwizifo
  • Isongezelelo sokutya, kunye nabanye abaninzi

Nangona ukusebenzisa i-Sage njengesithako esinexesha elidala sonyango sele kuyinto eqhelekileyo, kusafuneka iqinisekisiwe ngokwenzululwazi kwaye ifundelwe naziphi na izibonelelo ezinokubonelela ngazo. I-Sage yaziwa ngokuba iqulethe i-phenolic compounds esebenza njenge-antioxidants kwaye inciphisa i-radicals simahla emzimbeni.Kutheni le nto abantu Butshisa i-Sage okanye baziQhelise ukutshaya?

Isilumko esivuthayo yinto yakudala ebikho ukusukela kumaxesha ebhayibhile. Kakhulu, inomsebenzi wokomoya njengoko ikhupha umsi onuka kamnandi ovuselelayo kwaye ukholise izivamvo. Nakudala, yayisetyenziselwa ukukholisa iNkosi njengomnikelo. Isilumko esivuthayo sasisenziwa ngenjongo yokuhlanjululwa ngokomoya kunye neenjongo zokuphilisa.

Ukutshaya yinto yokuhlanjululwa ngumsi ngokwamaNdiya aseMntla Melika enza ukutshiswa kwesiko lokucoca nokuphilisa. Yayiyinkolelo yabo ukuba isithethe sagxotha amandla amabi kwaye sabuyisela ibhalansi kwaye oko kusenziwa nanamhlanje.

Okokuqala, isiqhumiso sisasetyenziswa kwezinye iinkolo zobuKrestu kwanecawa yamaKatolika isayisebenzisa kweminye imisitho yabo. Icawa yasentshona, nangona kunjalo, sele iwushiye umkhuba wokuwunxulumana nobuhedeni.Kuyabonakala ukuba, thina njengempucuko sele siyazi ukuba ngokwembono yesayensi ukugula akuveli kwimimoya emibi (nangona oko kuyinyani kwinqanaba elithile) kodwa ikakhulu ngenxa yeentsholongwane okanye ibhaktiriya embi.

Ke, ukutshisa isiqhumiso ekugqibeleni kwaba yinto engekhoyo kwiimvaba zobuKristu, ngaphandle kwento enokuthi yenzelwe ukuzonwabisa.

Olunye uphononongo lwenzululwazi luthi isilungu emhlophe iqulethe izixhobo ezisebenzayo ezisebenza kwii-receptors eziphakamisa imeko, zinciphise uxinzelelo, kwaye zinciphise nentlungu.

Ngaba Ukutsha Kobugqwirha?

Ngaphandle kokwenza into yokuthotywa ngenxa yezizathu zempilo, ngokwentshukumo ye-New Age, ukutshisa isilumko yindlela yokucoca umzimba wakho amandla amabi okanye ngolwimi oluqhelekileyo, ukungcangcazela okungalunganga.

Ezi zithethe ngamanye amaxesha ziya kubandakanya iintsikelelo zomzimba njengamehlo kunye neendlebe zokuyivulela kwilizwe lomoya. Kwingcinga yobudala obutsha, umsi ukhupha imimoya emdaka kwaye unokucoca neziganeko zangaphambili ebomini bomntu.

Isiseko senkolelo yesiZukulwana Esitsha yingcamango yokuba abantu bangoothixo ngokwabo. Ithi ngaphandle koMdali, abantu ngabadali nabo okwenza ukuba balingane noThixo. Ikholelwa ekubeni thina njengabantu singakwazi ukulawula ikamva lethu ngaphandle kwemida yemithetho kaThixo kunye nemigaqo yakhe.

Kwimbono yehlabathi yobuKristu, nangona kunjalo, oku akuhambelani neemfundiso zikaThixo ka-Abraham, u-Isake, kunye noYakobi, kwaye ekugqibeleni lusindiso lukaYesu Krestu.

Kwikholwa elingumKristu, nantoni na ebonisa igunya namandla angaphaya koThixo usomandla njengesidalwa esiphakamileyo yinkohliso kaMtyholi. Yiyo loo nto, ukutshisa isilumko ukwenza amasiko okomoya kuthathwa njengobugqwirha.

Ngaba umKristu angayisebenzisa iSage Ukucoca nokuphilisa?

UmKristu akufuneki asebenzise ukubekeka okanye ukutshisa isilumko ukuze afumane ukukhanya komoya. Ukwenza oko kuthathwa njengesikizi ngokweNkosi kwibhayibhile, njengoko isitsho INdumiso 89:11 :

Lelakho izulu, likwalelakho ihlabathi; Elimiweyo nenzaliseko yalo lasekwa nguwe.

INdumiso 89:11 IBHAYIBHILE (XHO96)

Le ndinyana ingentla ithetha ukuba iNkosi ingumnini nomdali wendalo iphela kwaye yeyayo yedwa. Azikho izinto ezinje ngezinye izithixo ezabelana ngendawo kunye naye.

Kwelinye icala, akukubi ukutshisa imifuno enephunga elihlaziyayo nelimnandi. Oku kude kube ngokude umntu angayisebenzisi enye into ngaphandle kohlaziyo lomzimba kunye nokuphumla. Kukho neziganeko apho imifuno kunye nesiqhumiso zisetyenziswa eBhayibhileni, ikakhulu njengezipho zexabiso kunye neminikelo.

Ukongeza koku, akukho ndawo kwibhayibhile ethi uThixo uyayithiya imifuno kunye neziqholo. Ngapha koko, intlaka yokuqhumisa yayisesinye sezipho ezixabisekileyo zamadoda amathathu azizilumko awayeze kutyelela iNkosi yethu uYesu emkhombeni eBhetelehem.

UMateyu 2:11

… Bakuba betyhile ubuncwane babo, bamnika izipho; igolide, nentlaka yokuqhumisa, nemore.

Iingcebiso ezixabisekileyo kubazalwana bethu abangamaKristu kunye noodade kunye nakubani na ofuna ukukhanyiselwa ngokomoya

Ukutshisa isiqhumiso akuyi kuba kuwa kubabalo ixesha elide kusenziwa kuphela ngeenjongo zokuzonwabisa.

Nangona kunjalo, ukusebenzisa isiqhumiso njengendawo yokunqula ngelixa uzama ukunxibelelana noThixo asibobulumko, kwaye kusenokwenzeka ukuba kuvule isango kwinto engeyoThixo nakwintando yakhe.

Nangona kunjalo, ukwenza inqaku eliqinileyo malunga nokugcwala njengomsebenzi ongavumelekanga ebhayibhileni, bazalwana, kunye noodade kuKristu, kufuneka siziqonde iimvakalelo zamanye amakholwa enza eli siko ngethemba lokufumana ukukhanya komoya.

Kufuneka sikuphephe ukuhlekisa ngenxa yengozi esiyibonayo. Endaweni yoko, kufuneka sibe nokholo kwaye siqine, sihlale enyanisweni, kwaye okona kubaluleke kakhulu, sikhuthaze abanye abazalwana bethu ngosindiso lukaYesu Krestu. Oku kwenzelwa ukuba nathi sibakhokelele kuyo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: