Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele!

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele, Nkosi Thixo uSomandla Lyrics

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele! Nkosi Thixo uSomandla!
Kusa ekuseni sivuma ingoma yethu;
Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele! unenceba kwaye unamandla,
UThixo kubathathu, ubusisiwe uBathathu Emnye!Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele! Bonke abangcwele bayakuthanda.
bephosa izithsaba zabo zegolide ezijikeleze ulwandle olubuglasi;
Iikerubhi zihleli phantsi phambi kwakho,
oye waba namandla kwaye ukhona ngonaphakade.Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele! Nangona ubumnyama bukufihla,
Nangona iliso limfanyekiswe sisono uzuko lwakho alunakubona,
nguwe wedwa ongcwele; akukho wumbi ngaphandle kwakho;
egqibeleleyo ngokwamandla, eluthandweni, nasebunyulu.

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele! Nkosi Thixo uSomandla!
Yonke imisebenzi yakho iya kubulela kwigama lakho; Emhlabeni, esibhakabhakeni, naselwandle;
Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele! unenceba kwaye unamandla,
UThixo kubathathu, ubusisiwe uBathathu Emnye!

Imvelaphi yeNgcwele, Ngcwele, Ngcwele, Nkosi Thixo uSomandla

UReginald Heber wazalwa ngo-1783 usapho olusisityebi kwintshona yeNgilani. UReginald wayeyimbongi owayefunda kwiYunivesithi yaseOxford, ephumelela iimbasa ezininzi zemibongo ngaphambi kokuba abe ngumphathi wecawa kayise.Ngomnyaka we-1823, uReginald waba nguBhishophu waseCalcutta, ekhonza iminyaka emithathu ngaphambi kokubulawa kwesifo. Emaphepheni omyeni wakhe ongasekhoyo, umhlolokazi kaHeber wafumanisa amazwi yenye yeengoma ezinamandla nezintle ezakha zabhalwa, Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele, Nkosi Thixo uSomandla. Kodwa kwada kwaphela iminyaka emva kokubhubha kukaHebere ukuba lo mbongo ube yenye yeengoma zamaKristu ezihlonitshwayo emhlabeni.

Ngo-1861, umvakalisi wavula la mazwi. Wacela ukuba uJohn Bacchus Dykes abeke umbongo emculweni. UJohn, owayelilungu lecawa ukususela ebuntwaneni bakhe, wayengumseki kunye nomongameli weCambridge University Musical Society.

Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele, kwiYouTube

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: