Ukuqeshwa kwe-Hells Angels kwajika kwaba yintlekele kwi-Rolling Stones

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

I-Rolling Stones iqeshe i-Hells Angels ukubonelela ngokhuseleko kwi-Altamont Speedway Free Concert kwi-1969. Oku kwajika kwaba sisigqibo esibi, njengoko i-Hells Angels yagqiba ngokubetha ngokukrakra iikonsathi, okubangele ukufa kwabantu abaninzi. I-Rolling Stones iye yacela uxolo ngendima yayo kwintlekele yase-Altamont, kwaye yafunga ukuba ayiyi kuphinda isebenzise i-Hells Angels ukuze ikhuseleke.Siza kuphuma kwilungu kwaye sithethe nantoni na oMfiyo oBulelayo akunika yona, iya kuba licebo elilumkileyo ukuyiphepha ngazo zonke iindleko. Nokuba yikeyiki yokuzalwa enekhenkce kakhulu, iti okanye iqela lokhuseleko, ukuba abafi babandakanyekayo jika nje uhambe. Ziingcebiso ukuba i-Rolling Stones ifanele ithathwe xa iintsomi zamashumi amathandathu zicebisa ukuba aMatye asebenzise iqela le-biker i-Hells Angels njengeqela labo lokhuseleko kumboniso odumileyo. Yayiza kujika ibe yintlekele enkulu.Ihlobo loThando laliqhubela phambili iminyaka embalwa xa iRolling Stones yagqiba ekubeni ibambe ikonsathi yasimahla ngo-1969 eAltamont Speedway eCalifornia. Umboniso wawumiselwe ukuba ube ngowona mzuzu wesithsaba seminyaka engamashumi amathandathu-eyona minyaka ilishumi yokudala kunye nomoya okhululekileyo kwinkumbulo. Endaweni yoko, yaba lixesha apho ithemba kunye nengqibelelo yeshumi leminyaka yadilizwa ngequbuliso kwaye yawushiya umnyhadala untyumpantyumpeka kwintlekele.Impendulo yaseCalifornia kuWoodstock yenzeka nge-6 kaDisemba kumdyarho wogqatso olukude e-Altamont kwaye ibonise izenzo ezinzima zosuku ezibandakanya abaFileyo abaBonwabileyo, iCrosby, iStills & Nash, iJefferson Airplane, kunye neSantana, kunye Ukubuya kweRolling Stones ekudala ilindelwe ukuya kwinqanaba lokumakisha umzuzu wokuthweswa isithsaba-kodwa iqela lenze impazamo enye enkulu: ukuqesha iingelosi zeHells.

Iqela leebhayisekile lalidume ngendlela yalo engeyoyanto yokusebenzela ukhuseleko kwimiboniso yamatye kwaye lalidla ngokusebenzisa amanqindi neenyawo phambi kwamazwi abo xa lizama ukulawula isihlwele. Ngomhla obuhlungu e-Altamont babeza kuhamba enye kwaye intombazana yase-Afrika yaseMelika uMeredith Hunter yayiza kubulawa kabuhlungu ngenxa yoko. U-Hunter wayeze nompu kunye naye kwikonsathi yokukhusela, kunye nemvakalelo yakhe yokuzikhusela ikhula njengoko i-Hells Angels yayiqhubeka ibetha kwaye igxotha abantu eqongeni.U-Hunter watsibela kwisithethi ukuze alijonge ngcono iqonga waza watsalwa lelo lungu leqela lemigulukudu, ekhupha inqindi eqinileyo kulo mfana njengoko esenjenjalo. U-Hunter wathi saa kweso sihlwele kodwa wabona inkitha yezithonga kunye namalungu emigulukudu esiza ngendlela yakhe. Ukuze azikhusele, uHunter wakhupha isixhobo sakhe ukuze ahlatywe ngokuphindaphindiweyo liqela lemigulukudu njengoko wayesenza oko. Abantu ababebukele bazama ukunceda uHunter kwintente yezonyango kodwa bavalwa ziiHells Angels, xa wayefika apho kwakusele kusemva kwexesha kwaye kalusizi wadlula phambi kokuba aMatye agqibezele iseti yawo. Ngokosapho lukaHunter, akukho mntu kumnyhadala othumele amazwi ovelwano.

Nangona ngokuqinisekileyo esi sesona siganeko sibi kakhulu ukuba senzeke kwisigqibo sokuqesha iiNgelosi zeHells, kwakungeyiyo kuphela impazamo abayenzayo. Kwakunye noMeredith Hunter, umculi uStephen Stills naye waba ngumxholo wokuhlaselwa kwebhayisikile ekhohlakeleyo njengoko wahlatywa ngebhayisikili wathetha, ngeli xesha uDenise Jewkes we-Ace yeeNdebe naye wenzakala, ngeli xesha ngebhotile yebhiya ephonsiweyo. I-Jefferson Airplane's Marty Balin yabona iqela labakhweli bebhayisekile lihlasela indoda kufutshane neqonga kwaye yatsibela phantsi ukuze ingenelele, yabethwa yabanda kwaye yaphoswa lonke iqela leqela.

Kwakunye nokugibisela amanqindi nokukhaba naphi na apho benako, iqela leebhayisekile likwabone kufanelekile ukuba lisebenzise iibhayisekile zalo njengezixhobo zokwalusa kwaye laliqhuba phakathi kwesihlwele, ligrogrisa wonke umntu osendleleni yalo ngaphambi kokuba lipake phambi kweqonga. Ngokwemvelo, isihlwele samawaka asikhuseli ngaphezu kwezithuthuthu njengoko bekufanele ukuba kube njalo. Andililo ipolisa, utshilo uHells Angel Sonny Barger. Ndifike nje ndayohlala ngaphambili eqongeni ndasela utywala sonwaba njengoko besixelelwe. Kodwa xa baqala ukukhaba iibhayisekile zethu, ndoda, yaqala. Andiloxolo, ndoda, kodwa ukuba ikati ayifuni kulwa nam, ndifuna ukuba ngumhlobo wayo.Yayingelulo nje ubundlobongela olweza nabo iqela lemigewu. Bekukho nedosi esempilweni yobugwenxa obujikeleze yonke indawo njengoko iqela liza kuvala umbono wabantu ngalo mboniso ngenjongo, babethatha iimakrofoni kubantu abenza izibhengezo kwaye ngokubanzi beme ecaleni kobude beqonga, nto leyo eyenza ukuba abadlali bangakwazi ukudlala. umculo wabo. Xa usongeza koko eli genge likwasebenzise ii-injini zalo ezingxolayo ukurhaxa abantu elingabathandiyo, ubunokubona indlela iingxwabangxwaba eziye zaqina ngayo.

Emva kokuba uMick Taylor ephumile kwindawo kwaye ekugqibeleni wabuyela ekhaya, wasikhumbula isiganeko ngedosi enzima yokungcangcazela: Yayibuburhalarhume ngokupheleleyo, ngokungathi kwakukho [ugonyamelo] oluninzi apho lwandithabatha ngokupheleleyo ukonwabela oko. , uthe. Kwakungenakwenzeka ukunandipha umculo, okanye nantoni na, kuba inkoliso [yenkohlakalo] yayiqhubeka kanye phambi kweqonga, kanye phambi kwamehlo ethu.

Wongeza wathi: IiHells Angels zinento eninzi yokwenza nayo… Ndaba noluvo lokuba ngenxa yokuba bengomkhosi wokhuseleko babesebenzisa le nto njengesingxengxezo… mhlawumbi ekuphela kwento esasiyifunela ukhuseleko ziiHells Angels.

Kwakwanele ukwenza zonke izenzo zizame ukunceda ekugcineni izinto zipholile. U-Santana ukhumbula amava: Ndandibona umfana ovela eqongeni owayenencakuba kwaye wayefuna nje [ukufumana] umntu. Nabani na oye waxaba endleleni yakhe, nokuba uyafuna okanye akafuni. Sazama ukuyinqanda kangangoko sasinako ngokungalidlali, kodwa xa sifika kwingoma yethu yesine, okukhona singena kuyo, kokukhona abantu besiya besiya besiba baninzi ekulweni.

Ngeli xesha, uMick Jagger naye wenze konke okusemandleni akhe, Baninzi benu. Gcina nje upholile phantsi phambi kwaye musa ukutyhala. Waphinda wabuza, Kutheni sisilwa nje? Wonke omnye umboniso ubepholile. Njengoko uMick Taylor ekhumbula isiganeko, kwafuneka siqhubeke simisa phakathi kwamanani. [UJagger] wenze konke okusemandleni akhe ukupholisa abantu. Wayesenza konke okusemandleni akhe ukubapholisa. Sakhe sathetha ixeshana emva koko. Asizange sikunandiphe. Ndicinga ukuba ngaxa lithile sisenokuba sehlile eqongeni, kodwa oko bekuya kuba yintlekele. Kwakufuneka siqhubeke kwaye sidlale kangangoko sinako.

Eyona nto yayiyeyokuba uMick Jagger kunye neqela babhidekile ukuba ngubani yokwenyani Izihogo Iingelosi zazinjalo. Nangona iqela lalibaqeshe ngokwengcebiso yaBafileyo abanombulelo (abashiye phambi kokuba benze iseti yabo, belubonile lonke ubundlobongela obangqongileyo), iRolling Stones yayikhe yayisebenzisa ngaphambili. Ewe, uhlobo. Ibhendi isebenzise iqela elibizwa ngokuba ziiNgelosi zeHells kumboniso wabo omkhulu weHyde Park kodwa inyani yeyokuba ngekhe babe kude nenyani.

Iqela le-Hyde Park lema ngasemva, lasela iti, kwaye ubukhulu becala livumela amapolisa enze nawuphi na umsebenzi wokwenyani. Nge-Jagger enenjongo yokungabi namapolisa kwisiganeko sase-Altamont ishiye kuphela ii-Hells Angels eziphetheyo. Bengenalo igunya elingaphezu kweebhayisekile, balawula sonke isihlwele sabantu abangama-300,000 ngenqindi lentsimbi. Kwakuthetha ukubethwa, kananjalo bathabatha naziphi na iziyobisi nemali abayifumeneyo.

Sonke eso siganeko saba yintlekele. Nangona uMick Jagger ebenokugxeka iqela lemigulukudu, into enokuthi imbone ukuba ngumxholo wamalinge ahlukeneyo okubulala kwi-Hells Angers, eneneni ityala libekwe entlokweni yabaququzeleli. Asiqinisekanga ukuba ukuqesha ama-200 ama-tugs awaziwayo kunye nezigebengu ezinobundlobongela kumapolisa nantoni na yinto efanelekileyo, singasathethi enye yeekonsathi ezinkulu ze-rock kwixesha lonke. Ibiyimini ebuhlungu esinethemba lokuba ayiphindi.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: