Intsingiselo yeNgelosi Inani 888

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Uninzi lwabantu luvile malunga neenombolo ezintathu ezidumileyo. Oku kubandakanya inombolo yenhlanhla 777 nobubi bunxulunyaniswa nama-666. Kodwa kuthekani ngama-888? Eli nani alikhonjwanga njengamanye amabini kodwa nangona kunjalo linani elinamandla kwaye elinamandla. Linani eliqhele ukubizwa ngokuba yingelosi inombolo 888.UThixo ubeke iingelosi zakhe ukuba zisikhokele zisikhusele kuzo zonke iindlela ( INdumiso 91:11 ). Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisetyenziswa ngabagcini bezithunywa ukuthetha nathi ngamanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.Inombolo yeNgelosi

Kucacile kwindalo iphela ukuba amanani athile aneentsingiselo ezibalulekileyo. Oku kubonakala ngokucacileyo eBhayibhileni. Amanani afana nesithathu, isixhenxe neshumi elinesithathu onke abonakala enentsingiselo ebalulekileyo kumxholo webali lezendalo. Amanye amanani ngokulandelelana athetha ezinye izinto. I-666 yaziwa ngokubanzi njengophawu lwerhamncwa lenani longendawo. Kukho amanye amanani anemibutho elungileyo kwaye abizwa ngokuba yi amanani eengelosi .

Amanani eengelosi yimibutho elungileyo yamanani. Bahlala beza kathathu kwaye benziwe ngamanani anje 333 , 777 kwaye 888 . Isithathu linani elibalulekileyo eBhayibhileni nokudibanisa amanani aqinisekileyo ngamathathu lenza indibaniselwano enamandla. Umzekelo, isixhenxe linani lokugqibelela kwizibhalo zesiHebhere ukudibanisa loo nombolo kwiqela lesithathu kubonisa ukugqibelela kokugqibela kwaye kudala i-777-inani elithandwayo kwilizwe liphela.

Abanye bakholelwa ukuba ukubona ezi ndlela zilandelelanayo kunxibelelwano lwangempela oluvela kwiingelosi ezingabalindi ukuza kuthi apha emhlabeni onokufa. Abanye bacinga ukuba la manani avele nje njengesiqhelo sethamsanqa kubomi bethu bemihla ngemihla. Ngayiphi na indlela, inani i-888 lihlala linxulunyaniswa neengelosi kunye nezinye izinto ezilungileyo ebomini kwaye zithathwa njengelungileyo kubo bonke ababonayo.Intsingiselo ye-888

Inombolo 8 ibalulekile eBhayibhileni kwaye ineentsingiselo ezininzi ezinamandla. Isibhozo linani elilandela ngokuthe ngqo isixhenxe. Isixhenxe linani lokugqibelela, ukuphelela, kunye nokuzaliseka. Isibhozo esilandelayo sibonisa into kwangoko emva kokuzaliseka kwaye ngesiqhelo kuthetha isiqalo esitsha okanye ixesha lohlaziyo. Ingabonisa ubuninzi kuzo zombini izinto eziphathekayo kunye nobuninzi bosapho.

Inani elisibhozo linonxibelelwano olubaluleke kakhulu kwizibhalo. Abantu abasibhozo babhala yonke iTestamente eNtsha. Abo bantu yayinguMateyu, uMarko, uLuka, uYohane, uPawulos, uPetros, uYude noJames. UAbraham wanikwa, abantwana abasibhozo. Abantu abasibhozo basinda kunogumbe omkhulu ukuqala ihlabathi ngokutsha. Xa konke kubekiwe ngoluhlobo kulula ukubona umxholo.

Ingelosi inombolo 888 ithetha ukuhlaziywa, ubuninzi, iziqalo ezintsha. Intsapho kaNowa yaqala phantsi lonke uluntu emva kokuba uThixo eyivakalisile ukuba igwetyiwe kwaye inkqubo entsha yehlabathi yasekwa emva konogumbe. Oku kwahlula yonke imbali yaba ngumkhukula wangaphambi nasemva konogumbe kwaye wayenza neqela labasibhozo. UAbraham wabhengezwa njengoyise weentlanga kwaye wayenabantwana abasibhozo bebonke abamele babe njengeenkwenkwezi zezulu. Abantu abasibhozo babhala iTestamente eNtsha eyayiyiparadesi entsha ngokupheleleyo kwiTestamente eNdala. Umxholo ucace gca xa sele ufundile.Kulula ukukhumbula imibutho elungileyo yenani lesibhozo ngobume bayo. Isibhozo sikwisimboli yokungapheliyo. Ayinasiqalo kwaye ayinasiphelo kodwa ijikeleza ngokungapheliyo. Olu luphawu olunamandla kwaye akukho namanye amanani aphambili anolu hlobo lweemilo ezizodwa. Kulula ukukhumbula ubuninzi kunye nohlaziyo kwimo engapheliyo ye-8.

Beka kwifom ephindwe kathathu, i-888 iba luphawu olunamandla lokuhlaziya, ukuqala, kunye nobuninzi.

Ukubona i-888 kubomi bakho

Ngoku ukuba siyazi malunga nemvelaphi yesibhalo senani lesibhozo kunye namandla aligcinayo, kuthetha ntoni ukubona olu luhlu lwamanani ebomini bakho? Ukuba uhlala ulibona inani u-888, sukuwutyeshela lo mqondiso. Linani leengelosi kwaye linamandla kuloo nto. Abanye basenokuthi yeyona inamandla.

Ukuba ubona i-888 ebomini bakho emva koko ikamva likhangeleka liqaqambile. Oku kunokuba ngumqondiso wokuba ubhekisa kwixesha lohlaziyo, ubuninzi kunye nesiqalo esitsha. Oku kunokuba yinto enomsebenzi omtsha okanye imali ethe kratya ebomini bakho ukufezekisa iinjongo kunye neemfuno zakho. Kungathetha ukuqala kosapho. Ukuba uzama ukukhulelwa ukubonakala kwe-888 kunokuba luphawu olukhulu lokuba izinto ezintle zizayo. Ingathetha isiqalo esitsha esingcono. Ukuba ulwalamano olubi okanye umsebenzi ombi okanye idolophu embi ke i-888 inokuba luphawu oludingayo lokwenza utshintsho kwaye ungene kwimeko entsha ebhetele.

Akukho mibutho imbi kunye ne-888 kwaye ibonwa njengelona nani linamandla kwaye linamandla. Ukuba eli nani liyavela kungumbono olungileyo ukuba uqaphele. Ngena kwimeko yovuyo nombulelo, zivulele imiyalezo kaThixo kunye neengelosi zakhe kwaye ulungele ukwamkela izipho zobabalo ezivela phezulu.

Ungalibali ukuba le miqondiso kunye nemibutho yabo ivela kuThixo nakwindawo yasezulwini. Kukho abavumisi bamanani ngaphandle phaya abalibaleyo okanye bala izinto ezisisiseko zala manani. Babizwa ngokuba ngamanani eengelosi ngesizathu. Kuya kuba bubulumko ukukhumbula umdali wendalo yonke kwaye uzivulele kuye ngamaxesha onke kodwa ngakumbi ngamaxesha apho i-888 yenza ukubonakala okucacileyo.

Isiphelo

I-888 luphawu olunamandla. Sukuyityeshela. Xa uyibona ibonakala ebomini bakho, vuya, ube nemihlali, kwaye ube nombulelo. Zivulele emthandazweni kwaye umamele intando kaThixo. Eli nani alinayo imibutho emibi kwaye linokuthetha ukubonakala kobutyebi kokubini kunye nosapho ukwenza ukubonakala ebomini bakho. UThixo usebenza ngeendlela ezingaqondakaliyo kwaye la manani ziikhowudi esinikwe zona kwasekuqaleni kwizibhalo zakhe. Funda ukuziqonda kwaye uzichaze kwaye uzilungiselele izipho ezizayo. Ikamva eliqaqambileyo xa i-888 ijikelezile.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: