Intsingiselo kunye nokubaluleka kweNgelosi Inani 711

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

UThixo ubeka iingelosi zakhe ukuba zisikhokele zisikhusele kuzo zonke iindlela ( INdumiso 91:11 ). Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisebenzisa iingelosi ezingabagcini ukuthetha nathi kukusebenzisa amanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.Amanani eNgelosi anamandla amakhulu kwaye eza kuthi asinike umyalezo obalulekileyo ke ngoko kufuneka siwuqwalasele ngokupheleleyo. Ityala elithile leNombolo yeengelosi ezingama-711 kufuneka lithathelwe ingqalelo kakhulu kuba linokwenza ubomi bethu bube ngcono kakhulu. Ukuqala ngenani 711 iqulethe amandla enani u-7, inani u-1 kunye namandla e-11.Inombolo yesi-7 imele ukugqibelela, ukuvuka ngokomoya, kunye nethamsanqa. Inombolo 1 imele amanyathelo nobunkokeli. Inombolo 11 linani eliyintloko elibonisa ukukhanya okuphezulu komoya.Xa la mandla mithathu enamandla ehlangana, kukunika umyalezo otyhilayo. Inkqubo ye- Inani leengelosi ezingama-711 ikuxelela ukuba uhoye iingcinga kunye neemvakalelo zakho. Ukuba baqinisekile, kufuneka uqhubeke usenza njalo kuba uya kufezekisa yonke into oceba ukuyenza.

Kwimeko apho uneengcinga kunye neemvakalelo ezingalunganga, iingelosi zikucela ukuba utshintshe ingqondo yakho kwaye uguqule ukungakhathali ube nethemba. Ukuba kubomi bakho bemihla ngemihla ubona i-711 kuyo yonke indawo, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwiingcinga kunye neemvakalelo zakho.Umzekelo, ukuba ngalo mzuzu ubona inani u-711 uziva unethemba leprojekthi entsha, iingelosi zikuxelela ukuba loo projekthi iza kuba yimpumelelo kwaye kufuneka uqhubeke unethemba. Kwelinye icala, ukuba ngalo mzuzu ubona inani u-711 uziva usoyika ngekamva, iingelosi zikuxelela ukuba ususe uloyiko ebomini bakho kwaye ube nokholo kwikamva kuba yonke into izakulunga.

Njengoko uya kuqonda, ukubona i-711 yinyani enethamsanqa kuba kuyanceda ekuthatheni izigqibo. Ngoku uyazi ukuba kuya kufuneka ususe ukungakhathali ebomini bakho ukuze kubekho ulonwabo kuphela ebomini bakho.

Ingelosi Inombolo 711 ikuxelela ukuba umamele ilizwi lakho langaphakathi, landela intuition yakho kuba uthathe isigqibo esifanelekileyo.Ingelosi Inombolo 711 kunye neMpumelelo

Ingelosi yeNombolo 711 incokola kakhulu malunga nempumelelo kwaye ikuxelela ukuba ubulawule ubomi bakho ukuze ufezekise zonke iinjongo zakho. Inombolo 711 ikuxelela ukuba uye phambili ngokungenaloyiko kwiinjongo zakho ngokusekwe kukuphefumlelwa kwakho. Unamandla okwenza inyani epheleleyo neyanelisayo apho wena kunye nabantu obathandayo ninoyolo. Landela ubuqhetseba bakho kwaye ujolise kwiinjongo zakho kuba impumelelo iqinisekisiwe.

Esinye sezitshixo sokonwaba kukuba ngumntu onombulelo. Kuya kufuneka ubulele ngayo yonke into osele unayo kwaye yonke into elungileyo ebomini bakho izakuphindaphindeka.

711 ukuxelela ukuba ufuna ukuphumelela kufuneka ulawule iingcinga zakho kuqala. Susa ezo zingalunganga kwaye uhlakulele ezo zilungileyo.

Ingelosi Inombolo 711 nothando

Ingelosi Inombolo 711 ikwanomyalezo wothando. Kwimeko apho sele ufumene iqabane lakho lomphefumlo kufuneka uqhubeke ukondla uthando phakathi kwakho ubomi bakho bonke.

Ukuba awukafumani iqabane lakho lomphefumlo, iNgelosi engu-711 ikunika umyalezo wethemba. Uya kufumana umntu olungileyo kuwe ngelinye ixesha ebomini bakho kwaye okwangoku, kuya kufuneka uqhubeke uzive uthanda yonke into ekujikelezile. Yonwabela ukuba kunye nosapho kunye nabahlobo bakho. Esi simo sengqondo siya kunceda iqabane lakho lomphefumlo lize ebomini bakho kungekudala.

Xa uthando luphambi kwakho, ungoyiki ukujongana nemiceli mngeni kuba uya koyisa yonke imiqobo eza kuwe. Wena neqabane lakho lomphefumlo nizimisele ukuba kunye ngonaphakade, yiba nokholo kuloo nto.

Inani lesi-7 eBhayibhileni

Inani u-7 linentsingiselo enamandla kwi Bhayibhile, enyanisweni, eli nani libizwa ngamagama angama-323 ngalo lonke eli bali leBhayibhile. Le ncwadi ingcwele ithathela ingqalelo ukuba inani lesi-7 lifanekisela ukugqibelela. Ngapha koko, kulwimi lwesiHebhere, igama lesixhenxe (chevah) lithetha ukoneliseka.

UThixo wadala umhlaba ngeentsuku ezisixhenxe wasikelela olokugqibela, olu lusuku lwesixhenxe, olumiselwe yena.

Inani le-7 lelona libizwa kakhulu kwincwadi yeSityhilelo, echaza amaxesha okuphela. Eli nani libizwa amaxesha angama-54 ukuchaza ubunyani obungcwele: Imimoya esixhenxe yetrone kaThixo, iimpondo ezisixhenxe, amaXilongo asixhenxe, iicawe ezisixhenxe zaseAsia kunye neziphatho zezibane ezisixhenxe.

Ngenxa yentsomi enenombolo 7, ithathwa njengenani lokomoya lokugqwesa. Ibhayibhile yincwadi engcwele elixabise kakhulu eli nani, kodwa ezinye iinkcubeko ziyinika intsingiselo ekhethekileyo.

Ingelosi Inombolo 711: Ithamsanqa elilindele wena

Ukubona i-711 rhoqo kuthetha ukuba iingelosi zinomyalezo okhethekileyo kuwe: kholelwa kwitalente yakho kuba uya kufikelela kuzo zonke iinjongo zakho. Kuya kufuneka usebenzise italente yakho ukunceda abanye ngandlela thile. Kuya kufuneka usebenzise izakhono zakho ukuphucula ubomi bakho, kodwa ukuphucula ubomi babanye. Ukuba wenza isidima, zizinto ezintle kuphela eziza kwenzeka ebomini bakho. Ungaze ulibale ukuba ngumntu onombulelo, indalo iyakuphindaphinda ukonwaba kwakho kunye nabantu obathandayo.

Kuya kufuneka uhoye amathuba amatsha avelayo ebomini bakho, wamkele imiceli mngeni ngovuyo kuba yonke into izakulunga. Kuya kufuneka usebenzise onke amava owaphilayo ukuze uvele ngokwasemoyeni.

Akukho sizathu sokuphumelela ukuba awunomdla wokuhlakulela umphefumlo wakho. Khumbula ukuba sonke singabantu bokomoya abaphila ngamava omntu. Ngenombolo 711, iingelosi ziyakulumkisa ukuba imithandazo yakho iyaviwa, ke kuya kufuneka uhlale unokholo kunye nethemba kwikamva elingcono.

Khumbula ukulidlulisela kwabanye eli themba, njengoko abantu abaninzi benosizi nokudakumba. Kuya kufuneka ubakhuthaze bonke abo bajongene nemeko enzima. Kufuneka bazi ukuba kukho isisombululo kuzo zonke iingxaki zabo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: