Ngoobani ooMama beCawa?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Incwadi Yokupheka Yomama BeCawaNgubani uMama weCawa kwaye kutheni bephethe ubulumko obungaka,
ngakumbi xa kufikwa ekuphekeni ukutya okumnandi?Ewe, uMama weCawa yile bahlala beyibiza ngokuba ngamabhinqa asele ekhulile kwiicawa zase-Afrika zaseMelika, ezibonisa imbonakalo yelungu lebandla elilumkileyo, elinolwazi, elinemfesane nelifudumeleyo.Ngokusisiseko, Oomama beCawa ngoomama bokomoya.

Oomama beCawa bade bakhankanywe naseBhayibhileni, kwi KuTito 2: 3-5 , ethi:Ukuba abafazi abakhulu kwangokunjalo babe nesimilo esibafaneleyo, bangabi ngabahlebi; bangakhonzi kwiwayini eninzi; Mabafundise okuhle, baqeqeshe abafazi abancinci ukuba bathande amadoda abo nabantwana babo, ukuzeyisa;
Madoda, ukuze iLizwi likaThixo lingangcikivwa.

KuTito 2: 3-5 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kuba iBandla eliMnyama liziko lentlalo yoluntu oluNtsundu, ooMama beCawa banefuthe elikhulu kuluntu ngokubhekisele kwinkolo, uqeqesho, inkcubeko, kwaye kunjalo, nokutya. Abasebenzi icawe kuphela ngokuthatha kwabo inxaxheba kwiinkonzo, kodwa nasekuphekeni izidlo zangeCawa ngaphakathi ecaweni, nasemakhaya abo kwiintsapho zabo.

Kuliwonga, ke ngoko, ukufunda kwaba mama baseCaweni, hayi ngokwendlela esiphila ngayo kuphela, kodwa nangokupheka ukutya okumnandi kwebandla, kunye nosapho.Eyaziwa ngokuba yi-Big Mama, Oomama beCawa baya benqabile kwaye
Nqabile ngeli xesha lanamhlanje. Indlela yokugweba yelungu lecawe elonyuliweyo ukuba ibe nguMama weCawa iya isiba nzima ngakumbi ukuba ahlangane nayo umfazi wale mihla. Umama wecawe akufuneki anikele ngexesha lakhe kuphela ecaweni nakubufundisi bayo kodwa kufuneka afikelele koomama abancinci, nakulutsha, ngesikhokelo kunye nenkxaso yokomoya.

Kungenxa yoko le nto xa udibana noMama weCawa kwaye une
ithuba lokufunda kuye, kuya kufuneka ubambe ithuba
nzika kulwazi nakumava abo kuba
amabali kunye neemfundiso ezivela kuye azinakuze zizalisekiswe ngokufunda nje incwadi. Amava akhe kunye nobulumko bakhe
engenakuthelekiswa nanto.

Iimpawu zooMama beCawa

Oomama becawa bahlala ngaphezulu kweminyaka engama-70. Iminyaka yabo ibabonelela ngolwazi kunye namava kwizizukulwana ezininzi. Banabantwana nabazukulwana kwaye baphatha nabo ubulumko behlabathi. Banamabali amnandi ababalisayo kwaye iiresiphi kunye neengcebiso zokupheka abazibambayo zidluliselwe zisuka kubazali babo kwaye
umakhulu notatomkhulu. Ngaba unokuthelekelela ubungakanani bolwazi kwaye
ulwazi abanalo? Oomama beCawa banamava angaphezu kweshumi elinesixhenxe olwazi kunye nobulumko, kokubini ngamava abo kunye nolwazi oluye lwadluliselwa kubo.

Oomama becawa bazinikele ecaweni. Bafumana eyabo
Ukwahlula okhethiweyo kwiminyaka emininzi yokuzinikela, ukuthandaza,
unqulo, nokuzincama kulungiselelo lwecawe. Banolwazi olunzulu lweBhayibhile kwaye baneetalente zokuthetha ezibalaseleyo ezibavumela ukuba babe yimizekelo, abacebisi kunye nabahlohli
ibandla. Ayizukufunda kuphela ukupheka okona kutya kumnandi komphefumlo, kodwa uyakufunda ngenkolo, ngokomoya, kunye nezona ndlela zimnandi zokuphila.

Oomama becawa bayomeleza usapho. Banyanzelekile ukuba babonise abasetyhini abasebatsha iindlela zokomoya malunga nendlela yokukhuthaza usapho olusempilweni
ubomi. Bakhokela aba bafazi nolutsha, bebakhokelela kude
Iindlela zokuziphatha ezinokubangela ingxaki ekhaya. Bafundisa oomama,
abafazi, nabafazi abaselula iindlela ezifanelekileyo zokuziphatha phakathi kosapho, kunye nendlela yokulawula amakhaya, anokubandakanya ukuphekela
usapho.

Njengoo matriarchs basekuhlaleni, ooMama beCawa ayingobawo nje kuphela amalungu awaziwayo oluntu kodwa bakwangabanye babapheki abaphambili behlabathi, abagcina iiresiphi kwizizukulwana ezininzi ezingaphambi kwabo.

Incwadi Yokupheka Yomama BeCawa

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: