UBob Dylan ukhusele ukusebenzisa kwakhe igama elithi 'N-word' kwingoma yakhe ethi 'Hurricane'

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

U-Bob Dylan usanda kukhuselwa ngenxa yokusebenzisa kwakhe igama elithi 'N-igama' kwingoma yakhe ethi 'Hurricane'. Abantu abaninzi bavakalelwa kukuba ukusetyenziswa kweli gama akufanelekanga, kodwa abanye baphikisa ngelithi kuyimfuneko ukuze kudluliselwe umyalezo wengoma. UDylan uye wadunyiswa ngokukwazi kwakhe ukuthetha kwimeko yomntu kwaye uye wasebenzisa ulwimi oluphikisanayo kwixesha elidlulileyo ukuze enze iphuzu. Kule meko, abaninzi bavakalelwa kukuba usebenzisa igama elithi 'N-word' ukuze abalaselise ucalucalulo olwalujongene nembethi manqindi uRubin Carter, owagwetyelwa ngokungekho sikweni ngokubulala kathathu. Abanye bathi uDylan usebenzisa nje eli gama kwimeko yalo yembali kwaye hayi njenge-slur. Abanye bavakalelwa kukuba kwanokuba oku kunjalo, ukusetyenziswa kwegama elinjalo akuyomfuneko yaye kuyakhubekisa. Ingaba ucinga ntoni? Ngaba uBob Dylan uyathetheleleka ekusebenziseni kwakhe 'igama elinguN'?UGunyaziwe weMigangatho yoSasazo uye wakhusela uBob Dylan emva kokuba isikhalazo senziwe malunga nengoma yakhe 'iNkanyamba'.Ingoma, eyayibhalwe ekuqaleni nguDylan njengengoma yoqhanqalazo ecaleni kukaJacques Levy, ithetha nabo ukuvalelwa kukaRubin ‘Nkanyamba’ uCarter . Ingoma iqokelela kunye neenkcukacha zezenzo ezityholwa ngobuhlanga ngokuchasene noCarter.

Isikhalazo senziwa ngokuchasene noCoast, isikhululo sikanomathotholo saseNew Zealand esisasazwa kwiimarike ezili-12 kwilizwe liphela. Esi sikhalazo senziwe ngumphulaphuli uGrant Avery othe, emva kokuva esi sikhululo sisasaza le ngoma ineminyaka engamashumi amane anesithathu, wathi iyakhubekisa, inobuhlanga kwaye ayamkelekanga.

Ingoma kunye nokusebenzisa kukaBob Dylan eli gama phantse iminyaka engama-50 ubudala, utshilo kudliwanondlebe Herald. Ukwamkeleka kunye nokunyamezela igama elalikho kwiminyaka engama-50 eyadlulayo kuluntu akukho namhlanje, wongezelela.Iingoma eziphikisanayo ezithathwe kwingoma kaBob Dylan ethi 'I-Hurricane' ingabonwa ngezantsi.

Kubantu abamhlophe ababebukele wayeyi-revolutionary bum / Kwaye kubantu abamnyama wayeyi-nigger ephambeneyo / Akukho mntu wayethandabuza ukuba wayikhupha.

Ngaphandle kwezikhalazo zakhe, ibango lika-Avery lachithwa liGunyabantu leMigangatho yoSasazo, abangakholelwayo ukuba iCoast Radio yaphula incasa entle kunye nesidima kunye nocalucalulo kunye nokwehla kwemigangatho yeRadio Code of Broadcasting Practice.Ingoma ngokwayo inokubaluleka kwezentlalo kunye nembali kwaye ibalisa ibali lokungabikho kokusesikweni ngokobuhlanga kunye nokungalingani kwabantu base-Afrika baseMelika kwiminyaka yoo-1960, isigwebo se-BSA satsho. Kungaxoxwa ukuba ingoma ngokwayo ingumzekelo wamandla welungelo lenkululeko yokuthetha. Ulwimi kunye neentetho ezisetyenzisiweyo zibalulekile kwibali lebali elibaliswa ngengoma, bongeza.

UDavid Brice, umlawuli womxholo woNxweme, naye wathatha isigqibo sokukhusela ukhetho lwengoma, wongeza wathi: Ndivumelana ngokupheleleyo nalapho i-BSA yayivela khona malunga nobukhulu bokungakhululeki kwabantu ekusebenziseni igama, watsho.

Kodwa kutheni ndacinga ukuba kufuneka siphikisane nombono wommangali ngenxa yembali yengoma kunye nenyaniso eyayisetyenziswa kumxholo wama-Afrika aseMelika. Ndacinga ukuba imbono ummangali awayevela kuyo yayingalunganga yonke - ayilogama elifanele ukusetyenziswa, kodwa kumxholo wengoma, yile nto iyiyo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: