Yandisa Ukholo Lwakho Ngomculo WamaKristu

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Kukho into emangalisayo, enamandla, engaqondakaliyo, engaqondakaliyo kunye nokuxubusha ngomculo. Umculo wenza izinto eziyimfihlakalo kuthi. Iyasishukumisa kwaye isenze sigqobhoza iintloko zethu okanye sikhawuleze iminwe yethu ngelixa simamele ukubetha kwayo kunye nesingqisho. Kude ngaphaya kokusetyenziswa kwayo kwiinkonzo zonqulo, iyaziwa njengesixhobo esisebenzayo sonyango.Izibhalo zisitshela ukuba uDavid wadlala umculo ukunceda uKumkani uSawule ukuba abe noxolo kunye noxolo ngamaxesha oxinzelelo kunye noxinzelelo (1 Samuweli 16: 14-23 NIV) . Ukucamngca ngomculo kunokubangela ukuba abantu babuyise imeko ephezulu yokuqonda kwaye bacoce ingqondo yeengxaki zokomoya. Umculo uyasiphilisa.Umculo udlala indima ebalulekileyo kubomi bekholwa. Zininzi iindidi ezahlukeneyo zohlobo oluthile ezisetyenziselwa ukwahlula umculo wonqulo, kodwa konke, umculo wamaKrestu yeyiphi ingoma ebhalelwe ukudumisa uThixo.Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuqinisa ukholo kubandakanya ubufundi, ubudlelwane, uthando kunye nokushumayela. AmaKristu ayazi ukuba umculo wokunqula usisondeza kumdali kwaye uqinisa ukholo lwethu. Makhe sijonge ukuba umculo wobuKristu ungalukhulisa njani ukholo lomntu.

1. Umculo wamaKrestu uphucula ukugxila

Umculo wobuKristu awucacisi iingcinga zethu kuphela, kodwa uyanceda okanye iingqondo zigxile ngakumbi kuThixo. Njengoko sibamba ngentloko amazwi, sihlala sikwimo yonqulo ngokumane sicule ezingqondweni zethu. Umculo unamandla omzimba okutsala umdla weengqondo zethu ubuyele kwizinto eziyinyani zokholo xa siziva sisasazekile okanye sikwiindidi ezithile.2. Umculo wamaKristu uchaphazela inkqubo yovalo

Kuluntu lwanamhlanje olusixinzelela ngaphandle, kunokuba nzima kakhulu ukuba umntu azive ezolile kwaye abe noxolo lwengqondo lokwenene. Ukucamngca ngokomoya okufumaneka kwiingoma zonqulo kunokuba nefuthe elihle kwinkqubo yemithambo-luvo yokuzimela echaphazela impilo yomzimba nengqondo yethu. Abazobi abangamaKristu abagqwesileyo banobuchule obukhethekileyo ekusikhokeleleni kwingqondo ezolileyo yomoya apho sinokuthetha noThixo ngamazwi nangeengoma.

3. Umculo wamaKrestu uyasiqinisekisa

Uninzi lwethu lujamelana nobunzima yonke imihla phakathi kwemisebenzi, izikolo, okanye iimpembelelo ezimbi zentlalo. Iingoma zamaKristu ziyasiqinisekisa ukuba iingxaki zethu asizizo zodwa, kodwa sifumana inkxaso yokomoya kuThixo.

4. Umculo wamaKrestu uyanqulwa

Xa sicula kunye neengoma zethu esizithandayo zobuKristu, siyangqina imiyalezo yokunqula esemagameni. Amanye amazwi athetha ngothando ngelixa eminye iyimithandazo elula. Kodwa yonke ingoma yamaKristu ikhuthaza inkolelo yethu ekusindisweni kwethu. Njengokuba sifunda le misebenzi yobugcisa bomculo ngokwasemoyeni iyavumelana neemvakalelo zombhali.5. Umculo wamaKrestu udala ukuziva ungazicingeli

Ngokunqula ngokucamngca, imisebenzi eqhubekayo kwi-parietal lobe efumaneka ngasemva kwengqondo iyancipha. Oku kwenza ukuba umntu abe nemvo enzulu kakhulu yobunye kunye nobunye noThixo. Amava ngokwasemzimbeni nangokomoya. Icandelo leemvakalelo zobuchopho liyasebenza kwaye likonyusa iimvakalelo ezinamandla zovuyo okanye uthando. Ngomculo wamaKristu, abantu bayazibandakanya noThixo ngendlela ephakamisayo kwaye enentsingiselo enzulu.

6. Umculo wamaKrestu ufikelela kwinqanaba elahlukileyo

Unqulo lomculo alunzulu kunayo yonke eminye imiba yobuKristu, kodwa umculo ungasichaphazela ngokuthe ngqo. Nokuba umculo utshintsha iimoods, wehlisa uxinzelelo lwegazi okanye usinceda sigxile ngcono, ngokucacileyo inefuthe elikhulu emzimbeni womntu.

Unqulo lunokufikelela kumntu ngendlela yokuba isifundo okanye intshumayelo ingakwazi. Amanqaku engoma ayizukuzisa umntu ngokoqobo kuYesu, kodwa enye ivulelekile kumyalezo wengoma ngenxa yomculo. Abanye abantu bakhetha ukumamela ukuthetha kakhulu, abanye bayayonwabela imifanekiso kunye nemifanekiso yevidiyo kwaye abanye banxibelelana ngakumbi noluntu.

7. Umculo wamaKrestu Udibanisa indlela yakho yemihla ngemihla yokuthandaza

Umculo unika ithuba lokuhlala phantsi uzolile kwaye ubhale amanqaku malunga neyure. Isinika ithuba lokuba siphakamise amandla ethu kuThixo sibulela kwaye sinqula. Icawe esebenzayo kufuneka ibhenele kwiimfuno zomoya zamalungu ngeendlela ezahlukeneyo. Eyona nto kugxilwe kuyo yecawa ayokonwabisa abaphulaphuli bayo, kodwa umculo wonqulo unika amaKristu ithuba lokumema umoya wonqulo kunye nokuphendula kwiimfundiso zebhayibhile.

Xa sisedwa noThixo, iingoma zamaKristu zinokudibanisa izinto. Enye yeendlela zokudibanisa ixesha lakho lokuthula kusasa kukumamela iingoma okanye unqule iingoma emva kokufunda ibhayibhile kunye nokuthandaza. Unokukhetha ukongeza iingoma zamaKristu kuhambo lwakho lwemihla ngemihla. Ngokukhawuleza, loo mgama mde uya emsebenzini okanye esikolweni uba lixesha lokudumisa nokunqula.

8. Umculo wamaKrestu uyinyani

Iingoma ezilungileyo zonqulo zithetha inyani emsulwa. Ukubetha okumnandi okanye umculo opholileyo unokusithimba, kodwa ingoma yonqulo engaxhaswanga yinyaniso epheleleyo ayinamsebenzi. Nokuba ingoma yokunqula imnandi ngokwenene emculweni, amazwi ayo kulapho sifumana khona amandla. Injongo yomculo wonqulo kukuphindaphinda inyaniso yeBhayibhile ngendlela yokuba umntu abhiyozele ukholo lwethu kwingoma. Ezinye iingoma zizicatshulwa ezichanekileyo ezibekwe kumculo. Sebenzisa isicatshulwa njenge-anchor yakho yomculo wonqulo yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukuba umyalezo wakho uhlala ukwinqanaba.

9. Umculo wamaKrestu udibanisa abantu

Kukho into malunga neengoma zamaKristu ezenza zibe namandla kakhulu, ngakumbi apho kukho iqela elikhulu lamakholwa. Xa igumbi eligcwele abantu bezinikezela kwimiyalezo yeengoma zamaKristu emva koko bangene emoyeni, inamandla kakhulu. Umculo lulwimi lwehlabathi jikelele oluya luba namandla ngakumbi ukuba lusetyenziselwa ukuzukisa nokudumisa uThixo. Amandla awafumaneki kumculo ngokwawo, kodwa ufumaneka kwinyani yomyalezo wawo kunye nenqanaba lokunyaniseka kwendlela ehanjiswa ngayo, kwaye yile nto etshintsha ubomi.

10. Umculo wamaKrestu uthetha nomoya wethu

Unokumamela ingoma yakudala yamaKristu okhule umamele kwaye uve ingoma ekhumbuza into ethile. Konke okufuneka ukwenze kukunaka umyalezo wengoma kwaye xa uvavanywa okanye usiva imbandezelo, unokuva into eya kuthi inike ingoma intsingiselo entsha. Wonke umntu uziva esondele kuThixo ngendlela eyahlukileyo kodwa unqulo lomculo yenye yeendlela uThixo athetha nathi ngazo. Ababhali beengoma basisitya sikaThixo. Yiyo loo nto minyaka le sibhiyozela iimvumi ezenza ifuthe elikhulu kwinkcubeko yethu yobuKristu.

Isiphelo

Xa simamele umculo, abafundi bethu bayaxobuka, uxinzelelo lwegazi lunokunyuka, iinwele zomzimba zisenokuma kwaye ingqele iqengqeleze umqolo. Umculo uchukumisa imizimba yethu kunye nemiphefumlo ngeendlela ezimangalisayo. Umculo womntu unokutshintsha kunye neminyaka yophuhliso. Wonke umntu unomculo awuthandayo ohlala kwimemori yakhe ebomini. Imvuselelo yomculo izisa iinkumbulo ezindala zolonwabo, uthando, intetho yakho kunye nothando.

Umculo waziwa ngokuchaphazela iimvakalelo zethu. Ukuba umamele ingoma elusizi, imo yakho iya kuncipha kwaye neengoma ezonwabisayo zenza ukuba umntu onwabe. Ngokunjalo, iingoma zokholo kuThixo ngokwendalo zilwandisa ukholo lwethu kuThixo.

Njengoko uhamba kolu hambo lobuKristu, uya kuba ulumkile ukugcina ingoma entliziyweni yakho ekusondeza kuThixo. Ukuba awuyazi ukuba yintoni le ngoma ngalo mzuzu, qhubeka umamele umculo omtsha wamaKristu kunye nezakudala. Xa iingoma ezifanelekileyo zichukumisa umoya wakho, uya kuyazi ngokuqinisekileyo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: