Esi sizathu sokuba uDavid Bowie abe namehlo amabini anemibala eyahlukeneyo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Amehlo kaDavid Bowie ayenemibala emibini eyahlukeneyo ngenxa yokuba wayenengozi xa wayesengumntwana. Ebedlala ngemela wazihlaba esweni ngempazamo, wopha. Imithambo yegazi esesweni lakhe yagqabhuka kwaye umhlophe weliso wajika wababomvu.Kukho izinto ezimbalwa kakhulu malunga noDavid Bowie omkhulu ezingaqhelekanga. Ukuba i-icon kade yayingatshintshi i-performa yakhe eseqongeni ngesiphumo esibonakalayo, ngoko wayekwistudiyo ehambisa iingoma ezingakumbi zomculo. Nangona kunjalo, amandla kaThe Starman okuzahlula kwabanye adlula ngaphezu kwendalo yakheNgentwasahlobo ka-1962, u-Bowie wayeya kungquzulwano oluya kutshintsha ubomi bakhe ngonaphakade xa umhlobo wakhe wobuntwaneni, uGeorge Underwood, wayeya kuba sisizathu sokuba umculi wexesha elizayo uza kugqiba ukuba namehlo amabini ahluke ngokupheleleyo.

U-Underwood, owaya esikolweni no-Bowie, kamva wabonisa ukuba bobabini babenengxabano ngentombazana eyabangela ukulwa kwendawo yokudlala. Ngabo bobabini u-Underwood kunye no-Bowie bethanda intombazana enye, bobabini babenexesha elifutshane lokuwa eliye lajika lasemzimbeni.

Ngokuka-Underwood, u-Bowie unyanzelise indlela yakhe yokubala ukuze athandane noCarol Goldsmith, intombazana ababeyithanda bobabini ukuba baqalise incoko kwitheko lokuzalwa le-15.Ukulilungisa nje ibali, yayimalunga nentombazana esasiyithanda sobabini, utshilo umzobi u-Underwood ITelegraph . Weza kwitheko lam lokuzalwa leminyaka eli-15 – wonke umntu wayenxilile malunga nesibhozo, kuquka noDavid.

Wongeza: Bendibhadlile kwaye ndilawule usuku kunye naye. UDavid wanditsalela umnxeba ngaloo mini esithi umxelele ukuba akafuni ukudibana nam kuba ufuna ukuphuma naye.

Nangona kunjalo, kamva ngaloo ngokuhlwa, u-Underwood watyelela iklabhu yakhe yolutsha kuphela ukuba afumanise ukuba intombazana yayilinde noBowie. Ndiye ndacaphuka kemna, ekuseni ndakhwela ibhasi eya eskolweni ndamva ethetha ngalentombi ahamba nayo, watsho. Ngexesha lekhefu ndambetha [ngempazamo ndibangela ukuba umfundi omnye avuleke ngokusisigxina, ngoko amehlo kaBowie abonakala eyimibala eyahlukileyo]. Kamva uDavide wathi ndimenzele inceba - wonke umntu uthetha ngamehlo akhe, akunjalo?Umlo ubangele ukuba u-Bowie aphathwe yi-Heterochromia, imeko eyakhokelela ekubeni iliso lasekunene lijike libe luhlaza okwesibhakabhaka ngenkangeleko ngelixa elinye lasekhohlo lahlala linomthunzi omnyama omdaka, kucaca ukuba kungenxa yokwenzakala okunzulu kwe-cornea kunye nokukhubazeka kwesihlunu se-iris sphincter.

U-Bowie walamkela uphawu lwakhe olukhethekileyo kulo lonke ixesha lomsebenzi wakhe njengoko wayenxibe iqonga lakhe elahlukileyo de wasweleka ngo-2016.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: